Medisch Centrum Sint Anna – NIJMEGEN

Medisch Centrum Sint Anna

 

Update 14-12-’23

Twijfelt u of u naar de huisarts moet, kijk dan eerst op Moet ik naar de dokter

Op dit moment is de druk op de huisartsenpraktijken hoog.
Het kan zijn dat u langer dan gebruikelijk moet wachten totdat u een assistente aan de lijn krijgt. Wilt u op een snelle manier een afspraak maken of antwoord op uw vraag? Meldt u dan aan voor ons patiëntenportaal.

  • U kunt dan in uw eigen tijd een (beeldbel)afspraak maken of een vraag aan uw huisarts stellen.
  • Tevens kunt u uw eigen dossier of uw (bloed)uitslagen inzien. Ook kan het zijn dat u niet op korte termijn bij u eigen huisarts terecht kunt. Wij zetten extra huisartsen in. Wilt u graag een afspraak bij uw eigen huisarts, meldt dit bij de assistente. De kans is groot dat u dan een langere wachttijd heeft. Dit doen we om de kwaliteit van zorg en een acceptabele wachttijd te kunnen garanderen.

Ook is het druk bij de dokter. De wachttijden voor een afspraak lopen op. Daarom is het belangrijk dat u aangeeft wat u mankeert. De assistente kan dan kijken of een eerdere afspraak noodzakelijk is.

 

Bent u op zoek naar een nieuwe huisarts!

Vanaf heden  zijn we weer open voor nieuwe patiënten.  Ivm drukte zal dit in beperkte mate zijn.  Wij zijn slechts open voor de postcodes 6512, 6524, 6525 en 6531. Woon je hierbuiten dan word je afgewezen. Alle praktijken zijn open. In totaal zullen 60 patiënten per maand aangenomen worden. Mochten er al 60 patiënten aangenomen zijn dan komt u op een wachtlijst. Een van onze assistentes zal dit aan u laten weten via de mail.

 

Onze bloedprikpost bevindt zich in de apotheek. Adres; Sint Annastraat 178.
Indien u bloed wil laten prikken dient u van te voren een afspraak te maken. Dit kan online via www.cwz.nl/bloedprikken of via een medewerker van het digitale afsprakenbureau. Tel; 024-3658787, bereikbaar tussen 9.00u-12.30u en 13.00u-16.00u
De prikpost is dagelijks geopend op werkdagen van 8.00uur tot 11.30uur

 

Belangrijke mededeling ten aanzien van verhindering
Patiënten die zonder opgaaf van reden vaker wegblijven duperen de praktijk en andere patiënten. Er is tijd voor u gereserveerd, hierdoor moeten we andere patiënten teleurstellen.
1-1-2023: Er wordt 15 euro in rekening gebracht voor het niet verschijnen zonder bericht op een enkele afspraak/consult en 20 euro voor het niet verschijnen zonder bericht op een dubbel consult/afspraak op het spreekuur van onze praktijkondersteuners. Meer informatie hierover vindt u onder praktijkinformatie/afspraak annuleren

Wetenschappelijk onderzoek in de huisartspraktijk

Uw huisartsenpraktijk levert gegevens aan voor wetenschappelijkonderzoek

Wetenschappelijk onderzoek helpt huisartsen om steeds betere zorg te kunnen bieden. Voor dit onderzoek worden medische gegevens die uw huisarts noteert in het elektronisch patiëntendossier gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om de klacht of aandoening waar u voor komt, welke medicijnen worden voorgeschreven, of naar een specialist wordt verwezen en uitslagen van metingen. Deze gegevens worden door uw huisartsenpraktijk, zonder naam of adres, doorgegeven aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskundevan hetRadboudumc voor wetenschappelijk onderzoek.

De bescherming van uw privacy

Bij het doorgeven en gebruiken van medische gegevens staat uw privacy altijd voorop. Het Radboudumc ontvangt dan ook alleen gepseudonimiseerde gegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw naam en adres worden vervangen door een codenummer, dat alleen bij uw huisarts bekend is. De onderzoekers weten dus niet van wie de gegevens zijn. Het Radboudumc slaat de ontvangen gegevens veilig op en volgt de regels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (AVG). Ook is in het Radboudumc een Functionaris voor de gegevensbescherming aanwezigdie hierop toezicht houdt. Daarmee zijn uw persoonlijkegegevens beschermd.

Bezwaar tegen het gebruik?

Wilt u niet dat uw medische gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit aan uw huisarts of de praktijkassistentedoorgeven.

Meer weten? 

Vraag het uw huisarts of kijk op www.radboudumc.nl/healthdata.

De Functionaris Gegevensbescherming van het Radboudumc kunt u bereiken via email gegevensbescherming@radboudumc.nl of per post: Radboudumc, Functionaris voor Gegevensbescherming, Postbus 9101,  huispostnummer 624, 6500 HB te Nijmegen

 

 

Corona:
– Bij Corona gerelateerde klachten blijft u thuis en doe een zelftest. Bent u erg ziek en denkt u dat een bezoek aan de huisarts noodzakelijk is overleg dan met een van onze doktersassistentes. Zij zullen dan (evt. in overleg met de huisarts) een afspraak, visite, beeldbelafspraak of telefoontje inplannen.

 

Ter info:
– Sinds mei 2021 zijn wij een rookvrije praktijk, zie voor meer info onder het kopje praktijk rookvrij MCSA.
– Belangrijk nieuws tav afmelden bij verhindering; zie onder kopje praktijkinformatie en dan afspraak annuleren en onder aan de bladzijde.
– Als een medewerker van MCSA u probeert te bellen, zult u 024-7600400 in uw display zien staan. Belt u dit nummer terug, dan zal u een keuzemenu krijgen waarin u uw eigen praktijk kan kiezen.
– De meeste aandoeningen waarvoor u bij de huisarts komt, kunt u vinden op www.thuisarts.nl
– Rijbewijskeuringen; Wij verrichten als huisarts van Medisch Centrum Sint Anna geen (rijbewijs) keuringen. Keuringen vallen buiten het reguliere werk als huisarts.

Voor rijbewijskeuringen kunt U terecht bij:
1. Grada Gootjes, keuringsarts, Broerdijk 17, Nijmegen. Tel:0243236553
2. Gezondheidscentrum Brakkenstein Heijendaalseweg 28, Nijmegen. Tel: 0243552339
3. Nijmeegs Keuring centrum, Groenestraat 294, Nijmegen.Tel:0243605853

NB Keuringen vallen niet onder de zorgverzekering en worden dus niet vergoed .
Tevens doen wij ook geen andere keuringen zoals bv duikkeuringen.