Ergotherapiepraktijk Hoogland – Medisch Centrum Sint Anna – NIJMEGEN
Ergotherapiepraktijk Hoogland

Ergotherapiepraktijk Hoogland

Telefoonnummer mobiel 06-40846640.
Website www.ergotherapiehoogland.nl

Wat is ergotherapie?
Ergotherapie helpt mensen met beperkingen in hun dagelijks functioneren om zo zelfstandig mogelijk die activiteiten uit te voeren  die voor de cliënt belangrijk zijn. Het kan hierbij gaan om opstaan uit bed of stoel, aankleden en het uitvoeren van andere dagelijkse activiteiten zoals huishouden, werk of hobby’s.

Voor wie is ergotherapie bedoeld?
Voor iedereen die langdurig problemen ondervindt in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals mensen met chronische aandoeningen zoals MS, artrose, polyneuropathie of mensen met vroeg-dementiële klachten

Verwijzing
Een ergotherapeut mag – wettelijk gezien – slechts behandelen op indicatie van een arts. Om een patiënt naar ergotherapie te verwijzen vult u een aanvraagformulier in. Zie hieronder.

Stroomschema verwijzers
Verwijsformulier ergotherapie

Het formulier stuurt u op naar:
Hoogland Ergotherapie
Witsenburgselaan 32
6524 TJ Nijmegen

De ergotherapeut behandelt bij de patient aan huis.

Annemarie Hoogland neemt telefonisch contact op met de patient om een huisbezoek af te spreken.

Betaling
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van elke verzekering.

Een ergotherapeut mag maximaal 10 behandelingen per patiënt per jaar declareren.