Psychologenpraktijk Verkaart & Bekkers – Medisch Centrum Sint Anna – NIJMEGEN
Psychologenpraktijk Verkaart & Bekkers

Psychologenpraktijk Verkaart & Bekkers

Praktijk voor Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

www.verkaartbekkers.nl

Tel. 024 3555239

Wilma Bekkers, GZ-Eerstelijnspsycholoog (NIP), BIG geregistreerd werkzaam vooral binnen de Generalistisch Basis GGZ.

In de GBGGZ gaat het om kortdurende, generalistische, klachtgerichte behandelingen met de focus op herstel van het evenwicht in psychisch en sociaal functioneren in de leef- woon- en werksituatie.

Het gaat om een veelheid aan lichte tot matig ernstige psychische klachten en problemen. Zoals angsten, depressie, problemen met werk of studie, overbelasting, seksuele problemen of onverklaarbare lichamelijke problemen.

Ik houd rekening met de wensen en mogelijkheden van elke cliënt en probeer daarbij steeds problemen en klachten te begrijpen in de context van de cliënt.

Wilma Bekkers

Kik Verkaart, Klinisch psycholoog, psychotherapeut. BIG geregistreerd en werkzaam binnen de SGGZ.

In de SGGZ gaat het om complexe problematiek die een intensieve behandeling vraagt

Voor psychotherapie dienen mensen te beschikken over enige introspectie. Daarnaast is motivatie en frustratietolerantie van belang. Psychotherapie is vaak een langer durend proces dat soms moeizaam kan vorderen.

Ik geef individuele psychotherapie en groepspsychotherapie.

Kik Verkaart

Jessica Becholtz, GZ-psycholoog i.o. verricht onder supervisie behandelingen binnen de GBGGZ en SGGZ.

Voor het maken van een afspraak kunt u dagelijks bellen tussen 8.00 uur en 17.30 uur.  We streven er naar geen wachtlijst te hebben.

Kosten/vergoedingen

Zowel de GBGGZ als de SGGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er is geen eigen bijdrage. Wel moet u rekening houden met het  wettelijk vastgesteld eigen risico dat in 2020 €385 bedraagt. Niet alle psychische stoornissen en klachten vallen onder de GBGGZ of de SGGZ. Deze worden dan ook niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze onverzekerde zorg dient u zelf te betalen. Hiervoor geldt niet het wettelijk genoemd eigen risico. Zonder vergoeding is het tarief  €100 per zitting.

 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.