Psychotherapeut voor jeugd en gezin – Medisch Centrum Sint Anna – NIJMEGEN
Psychotherapeut voor jeugd en gezin

Psychotherapeut voor jeugd en gezin

www.degezinspraktijk.nl

De Gezinspraktijk, psychotherapie voor jeugd en gezin, is bestemd voor kinderen, adolescenten en hun gezin. Ingrijpende gebeurtenissen in het heden of vanuit het verleden kunnen het functioneren in belangrijke mate belemmeren. Hierbij valt te denken aan:

* onvrede met de levenssituatie

* problemen in de relatie

* angstklachten

* verwerking van ingrijpende gebeurtenissen

* depressieve klachten

* stress in de schoolsituatie

* emotionele- en gedragsproblemen

* opvoedingsvragen

* ADHD.

* Autisme spectrum stoornissen

Professionele psychotherapeutische hulp kan hierbij noodzakelijk zijn.

De therapeut

Rob van Marwijk heeft 30 jaar ervaring in de Geestelijke Gezondheidszorg van kinderen en jeugd. Hij is begonnen als orthopedagoog in de ambulante behandeling van gezinnen. Daarna heeft hij gewerkt in verschillende functies op het gebied van diagnostiek en behandeling in zowel ambulante als klinische setting. Gedurende de tijd heeft hij meerdere kwalificaties verworven als Gz-psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut.

Na verschillende functies te hebben vervuld in diverse instellingen voor jeugd GGZ werkt hij nu als vrijgevestigd psychotherapeut in De Gezinspraktijk.

Werkwijze

In het eerste gesprek (intakegesprek) worden uw zorgen of klachten geïnventariseerd. Er wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van het kind en de omstandigheden waarin het opgroeit. Aan het einde van dit gesprek wordt in overleg met u besloten hoe het vervolg eruit zal gaan zien. Er kan gekozen worden voor het verrichten van verder (psychologisch) onderzoek, of voor directe behandeling. Een onderzoeksperiode wordt afgesloten met een adviesgesprek, waarin de bevindingen besproken worden. Voor de start van elke behandeling wordt een behandelplan voorgelegd. Hierin staat welke doelen zijn afgesproken en op welke wijze de behandeling uitgevoerd zal worden.

 

De Gezinspraktijk is lid van de Coöperatie van Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen. Waar nodig kan worden samengewerkt met andere disciplines.

 

Rob van Marwijk Orthopedagoog / Gz-psycholoog Psychotherapeut / Systeemtherapeut Medisch Centrum Sint Anna Sint Annastraat 180 6525 GW Nijmgen Telefoon: 0614454420