Afspraak annuleren – Medisch Centrum Sint Anna – NIJMEGEN
Afspraak annuleren

Afspraak annuleren

Binnen ons gezondheidscentrum hebben we de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van
het niet verschijnen op afspraken, deze afspraken zijn conform landelijke richtlijnen
(LHV, Landelijke Huisartsenvereniging):

–          Afspraken dienen minimaal 24uur van te voren te worden geannuleerd, tenzij er
sprake is van overmacht (overlijden van naasten of andere onvoorziene gebeurtenissen).

–          Afspraken gemaakt met het patiënten portaal /uw zorg online kunnen ook tot 24uur
voor aanvang probleemloos worden geannuleerd. Wilt u de afspraak minder dan 24 uur
van te voren annuleren dan dient u contact op te nemen met de assistente van de
desbetreffende praktijk.

–          Patiënten die eenmalig zonder tijdige afzegging niet verschijnen op het spreekuur
krijgen in eerste instantie een waarschuwing middels een telefoontje of deze brief.

–          Patiënten die binnen 1 kalenderjaar meermaals zonder tijdige afzegging niet verschijnen
op het spreekuur krijgen een rekening van 15 (vijftien) euro voor
een enkele spreekuurafspraak/consult of 25 (vijf en twintig) euro voor een
dubbele spreekuurafspraak/dubbel consult of een afspraak op het spreekuur van onze
praktijkondersteuners.

–          Het factuurbedrag is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar

We zijn ons er van bewust dat er situaties bestaan waarin het niet lukt om tijdig af te bellen
voor een afspraak, maar stellen het zeer op prijs als u dit, bij voorkeur vooraf en anders
achteraf, telefonisch aan de assistentes laat weten.