Praktijkverpleegkundigen – Medisch Centrum Sint Anna – NIJMEGEN
Praktijkverpleegkundigen

Praktijkverpleegkundigen

Praktijkverpleegkundigen Somatiek

Annelies Hopman, Chantal de Haar, Hanny Peters, Leny Geertsen en Yvonne Sterken zijn onze praktijkverpleegkundigen Somatiek. Ze begeleiden mensen met chronische ziektes zoals diabetes (suikerziekte), hart en vaat aandoeningen, astma en COPD (longproblemen). Tevens ondersteunen ze patiënten die willen: Stoppen met roken.

Ouderenzorg

Daarnaast hebben de praktijkverpleegkundigen aandacht voor de kwetsbare ouderen. Tijdens een huisbezoek worden er vragen gesteld over u zelfzorg, beweging, sociale activiteiten, medicatie en mogelijke vergeetachtigheid. De uitkomsten worden besproken met de huisarts. In overleg met de patiënt en betrokken mantelzorg kan er ondersteuning worden ingezet.

Samen streven we ernaar dat u zo lang mogelijk en op een prettige manier zelfstandig kunt blijven wonen.

Praktijkverpleegkundigen GGZ

Onze praktijkondersteuners GGZ zijn: Sjoerd Keizers, Hester Laban en Marlie Smink. De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) biedt zorginhoudelijke ondersteuning aan patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Denk hierbij aan o.a. depressieve of angstklachten, stress, rouwverwerking, burn-out en relatieproblemen.
De praktijkondersteuner GGZ beschikt over veel kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is het prettig dat hij/zij net iets meer tijd voor u heeft dan de huisarts. Helaas heeft de POH-GGZ momenteel een wachttijd van enkele weken.

De POH-GGZ werkt niet zelfstandig, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Dit houdt in dat er regelmatig overleg is tussen huisarts en POH-GGZ waarin patiënten worden besproken en een plan van aanpak van de POH-GGZ wordt afgestemd.
U kunt alleen op consult bij de POH-GGZ in uw praktijk na  een verwijzing door uw huisarts. Neem dus contact op met uw huisarts als u graag een gesprek wilt voeren met een praktijkondersteuner GGZ.

POH-GGZ jeugd Daniëlle Kuster werkt bij ons op vrijdag. De POH-GGZ jeugd is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ook hiervoor geldt bovenstaande en uw huisarts kunt u naar haar doorverwijzen. Maak hiervoor een afspraak op het spreekuur.