Praktijkondersteuners – Medisch Centrum Sint Anna – NIJMEGEN
Header afbeelding
Medisch Centrum Sint Anna
St. Annastraat 180 6525GW
NIJMEGEN

Praktijkondersteuners

Praktijkverpleegkundigen

Leny Geertsen, Majella Libeton, Annelies Hopman en Daisy Asselman zijn onze praktijkverpleegkundigen Somatiek. Ze controleren en begeleiden mensen met chronische ziektes zoals diabetes, cardiovasculaire ziekten, astma en COPD. Ook begeleiden zij mensen die willen stoppen met roken. Zij doen dit volgens vastgelegde afspraken met de huisartsen en zijn ook voortdurend in nauw overleg met hen.

 

Sjoerd Keizers, Hester Laban en Marinus Hendriks zijn onze praktijkondersteuners GGZ. De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) biedt zorginhoudelijke ondersteuning aan patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Denk hierbij aan o.a. depressieve of angstklachten, stress, rouwverwerking, burn-out en relatieproblemen.
De praktijkondersteuner GGZ beschikt over veel kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is het prettig dat hij/zij net iets meer tijd voor u heeft dan de huisarts. Bovendien kunt u vaak snel terecht bij de POH-GGZ, binnen de vertrouwde muren van uw eigen huisartsenpraktijk.
De POH-GGZ werkt niet zelfstandig, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Dit houdt in dat er regelmatig overleg is tussen huisarts en POH-GGZ waarin patiënten worden besproken en een plan van aanpak van de POH-GGZ wordt afgestemd.
U kunt alleen op consult bij de POH-GGZ in uw praktijk na  een verwijzing door uw huisarts. Neem dus contact op met uw huisarts als u graag een gesprek wilt voeren met een praktijkondersteuner GGZ.

Marinus Hendriks werkt een dag in de week als POH-GGZ jeugd. Dit is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ook hiervoor geldt bovenstaande en uw huisarts kunt u naar hem doorverwijzen. Maak hiervoor een afspraak op het spreekuur.